Privacy Statement

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. MF respecteert de privacy van eenieder die haar persoonsgegevens verstrekt en van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt behandeld volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het privacy statement staat hoe we dat doen:

Ga naar privacy statement voor werknemers
Ga naar privacy statement voor werkgevers